Årets tema
 

Snick och Snack - Vännerna i kungaskogen bygger en koja.

Snick och snack är ett arbetsmaterial med bl.a. böcker och musik från ILKA där vi får möta en grupp med djur som bor tillsammans i kungaskogen. Grundtemat i arbetsmaterialet är vänskap, moral, etik och samarbete.

Vart är vi nu: barngruppen består just nu av 7 barn födda mellan 2014-2019, Barnen är redan nu väldigt hjälpsamma och måna om varandra. Detta är något jag vill ska finnas kvar samt utveckla ytterligare och därför har vi valt att fokusera på värdegrunden.

Vart ska vi:

Utveckla förståelse och känsla för empati och omsorg om varandra. Skapa förståelse hos barnet för hur andra kan känna sig om de hamnar utanför eller om någon behandlar en illa. Vi vill även skapa förtrogenhet med hur olika känslor känns inne i kroppen känslor samt sätta ord på det man känner för att på så vis även skapa förståelse för, samt en vilja att stödja eller hjälpa andra som känner sig ledsna eller arga.

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation" Lpfö19

Utveckla samarbetsförmågan mellan både barnen i gruppen och barnen och oss vuxna samt utveckla matematiskt tänkande samt känsla för form och rum under tiden vi arbetar med konstruktionen i kojan.

"Utbildningen ska ta tillvara på barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik." Lpfö19

Tillsammans bygga på ordförråd samt öva på att reflektera och diskutera olika berättelsers innehåll genom att läsa Vännerna i kungaskogen bygger en koja med efterföljande boksamtal där barnens tankar och funderingar lyfts upp och vidareutvecklas.

"Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter." Lpfö19

Hur gör vi: Avstampet kommer att tas ur boken: "snick och snack. Vännerna i kungaskogen bygger en koja".

Vi kommer att tillsammans med familjedaghemmet Småliv bygga en koja i "lilla skogen" som ligger mellan våra två familjedaghem. Här kommer vi framför allt att fokusera på samarbete, men även matematik, teknik och naturkunskap kommer att synliggöras lite extra då vi behöver komma fram till en hållbar konstruktion samt bygga kojan på ett sådant sätt att vi inte förstör den omgivande naturen.