OM VERKSAMHETEN

Nova mini kan översättas till "en ny liten stjärna" och tanken med min verksamhet är att tillsammans med er föräldrar ge dessa små nya stjärnor som föds in i vår värld möjlighet att växa till den starkast lysande stjärnan på natthimlen.

Under mina år som förskollärare har jag sett tydligt att trygga barn hela tiden strävar efter att utveckla nya kunskaper och färdigheter. Därför kommer stort fokus ligga på en trygg, tillitsfull och stabil anknytning till mig som pedagog. Både barnet och ni föräldrar skall känna er trygga från det att ni kliver in genom dörren på morgonen till att vi vinkar hej då på eftermiddagen. En stor del i denna trygghet ligger i att veta att det´alltid är samma person som finns på plats för att ta emot barnet. Någon som verkligen känner barnet och vet vad barnet mår bra av och vilka utmaningar som behövs. Det är även enormt viktigt för mig att ni föräldrar känner er trygga
med mig. Jag välkomnar olika synpunkter och idéer från er och då jag gillar att
utveckla och bredda mitt sätt att tänka.

 

Vi kommer löpande under terminerna att arbeta mycket med värdegrunden, "allas lika värde", för att skapa en trygg, harmonisk och tillåtande miljö för barnen att utvecklas i.


 Nova minis huvudinriktning är utepedagogik. Jag strävar efter att bedriva en stor del av verksamheten ute i naturen. Mina erfarenheter är att barns lekar utomhus blir mer fantasifulla och "fria" jämfört med lekar inomhus som blir mer styrda av leksaker. Dessutom finns många fördelar för hälsan eftersom sjukdomar inte sprids lika lätt utomhus.

I närheten av huset där vi håller till finns många lekplatser, skogar och dungar i som vi kommer att nyttja dagligen. Sedan kommer vi även att besöka biblioteket som ligger på gångavstånd och öppna förskolan för att träffa fler barn och öva på att umgås i en lite större grupp.

Vi har en lastcykel med sittplatser till 6 st barn som vi använder dagligen för att ta oss till olika spännande platser.

Skapande med olika material och tekniker kommer att erbjudas kontinuerligt och kommer att styras efter barnens intresse och skifta lite beroende på vad vi jobbar med för tema eller om det är någon särskild högtid eller tradition vi vill synliggöra.

Rutiner är en viktig del för att barnen ska känna sig trygga och veta vad som kommer att hända under dagen. En dag på Nova mini ser just nu ut ungefär så här:

7.00 Familjedaghemmet öppnar för dagen

7.30 frukost

9.00  fruktstund, samling, arbete med terminens tema. därefter går vi ut

11.30 lunch

12-14 vila/lugnare aktiviteter

14.15 mellanmål inne eller ute

17.00 familjedaghemmet stänger för dagen